Network marketing

Network marketing  ( tiež sieťový marketing alebo MLM) je úspešným systémom predaja  u firiem ako sú Avon, Oriflame, FIN club, Lyoness, Mary Kay ... a mnoho ďalších.

 

V čom sú prednosti Net work marketingu

  • Firma bez zamestnanca a bez šéfa
  • Podnikanie bez skladových zásob
  • Podnikanie bez RIZIKA
  • Každý má rovnakú šancu
  • Neustála podpora, školenie
  • Pasívny reziduálny príjem 
  • Neobmedzené možnosti

Samostatnosť  Nie je šéf, nie sú spolupracovníci. Netreba vysvetľovať, aké to  má výhody, keď nemáte šéfa.Systém Network marketingu využíva formu úplnej obchodnej nezávislosti. Malý nezávislý podnik je riadený jednou osobou, niet v ňom podriadených. Vo vzťahu k sponzorovi je distribútor v rovnoprávnom postavení. Každý distribútor musí niesť vlastnú zodpovednosť. Jeho úspech tkvie v jeho vlastnej samostatnej práci.

 

Podnikanie bez RIZIKA, bez skladových zásob

Do vytvorenia distribučnej organizácie nie je nutné investovať kapitál.

 

 Na systém Network marketingu je naozaj jedinečné, že človek nemôže uspieť bez toho, aby nepomáhal ostatným. Odmena sa vzťahuje k úspechu ľudí, ktorí sú sponzorovaní. Skutočne prosperujúci podnik budete mať iba vtedy, ak sa vám podarí pomôcť mnohým ďalším vytvoriť ich vlastné kvitnúce podnikanie.Neustála podpora, školenie – každý člen má záujem, aby ľudia pod ním boli čo najlepšie zaškolení, aby vedeli aj oni zaškoliť ich ľudí. V tom spočíva tajomstvo úspešnej MLM siete.


Pasívny príjem – najväčšia výhoda systému MLM je, že vytvára pasívny príjem. Keď niekto je zamestnancom, alebo keď aj podniká, má príjem dovtedy, kým pracuje. V MLM musíte vybudovať Vašu sieť iba raz a keď človek nevie, alebo nechce ďalej pracovať ,naďalej bude dostávať peniaze podľa obratu už existujúcej siete. Navyše jeho sieť buduje samú seba ďalej.


Neobmedzené možnosti – Dosiahnuteľný príjem v MLM nie je zhora ohraničený, vzhľadom na to, že čím väčší príjem má člen siete, tým väčší obrat má firma teda aj zisk. Ďalšia dôležitá vec je, že produkty, ktoré sa predávajú v MLM systémoch, sú iba malou časťou celého trhu, preto je tu obrovský potenciál.

 

Plný alebo čiastočný úväzok.

 

Počet ľudí, ktorí vykonávajú činnosť v systéme Network marketingu na čiastočný úväzok, je vyšší ako počet tých, ktorí ju vykonávajú na plný úväzok.

Je veľmi ľahké zahájiť vlastné podnikanie prácou po večeroch a cez víkendy, vykonávať ho ďalej súbežne s iným zamestnaním a akonáhle sa po roku či dvoch dostane do štádia, kedy je relatívne dobre vybudované, môžete mu zasvätiť celý svoj čas.

 
Pružný pracovný čas – Každý si zadelí svoj čas, ako mu vyhovuje. Nie človek sa musí prispôsobiť k práci, ale práca sa prispôsobí k človekovi. Veľa ľudí má nadpriemerný príjem, ale koľko z nich si to vie aj užívať? 
Anrufen

E-Mail