LIfeWave Slovakia - Independent LIfeWave distribútor
LIfeWave Slovakia - Independent LIfeWave distribútor
LifeWave je Vašou cestou k zdraviu, telesnej pohode a radostnému životu Independent LifeWave distributor
LifeWave je Vašou cestou k zdraviu, telesnej pohode a radostnému životu      Independent LifeWave distributor

 

Y-Age Aeon® dosahuje výsledky 


Keďže výskum je absolutnou prioritou u LifeWave , sú naše produkty podrobené prísnemu testovaniu.  Y-Age Aeon nie je výnimkou. Štúdie boli vykonané na preukázanie účinnosti  náplaste Y - Age Aeon a aby pomohli odhaliť významné prínosy tohto inovatívneho produktu.

 

Výskum s Y-Age Aeon®Aeon Patch Improves Cellular Organ Function (2010)
Aeon náplasť zlepšuje bunkové funkcie orgánov (2010)

Sherry Greenberg, MA, PhD; Homer Nazeran PhD, CPEng (Biomed.)
"The Aeon study was such a revelation! Everyone felt stronger, all participants improved and some even asked for more patches. In the long run, it is my opinion that bioelectrical improvement in organ function will mitigate the deteriorating effects of aging on the organs."
– Dr. Sherry Greenberg, MA, PhD

 

Study of the Effects of LifeWave Patches on Human Biofield (2010) - Centre for Biofield Sciences

Štúdia vplyvov LifeWave náplastí na ľudské biopole (2010)
"The participants wearing the LifeWave Aeon patch showed a significant improvement on all three scanning devices used in this study. In addition, positive responses were expressed by every participant wearing the Aeon patch in the MYMOP 2 questionnaire."

"U účastníkov štúdie, nosiacich nalepenú náplasť Aeon, sa prejavilo signifikantné zlepšenie na všetkých troch skenovacích prístrojoch, použitých v tejto štúdii. Okrem toho boli kladné odpovede účastníkov štúdie, nosiacich náplasť Aeon v dotazníku MYMOP 2."
– Center for Biofield Sciences

 

Analysis of the Aeon Patch Heart Rate Rythm (2010)

Analýzy vplyvu náplaste Aeon na rytmus srdcovej frekvencie (2010)
Thomas Budzynski, PhD; Helen Budzynski, PhD; Jean Tang, PhD
"Sympathetic drive was reduced, parasympathetic drive was increased and a balance was achieved. This has important implications for stress and aging, both of which often involve heightened sympathetic drive. In our opinion, the Aeon patch therefore provides valuable protection from stress and aging."
– Dr. Thomas Budzynski, PhD

 

Effects of the LifeWave Aeon Patch Using Infrared Imaging (2010) - Dean Clark, DC

Účinky LifeWave náplaste Aeon pri použití infračerveného zobrazenia (2010) - Dean Clark, DC

"There was a clear decrease in pain levels in the majority of the participants. The majority of participants also experienced improved energy and mental focus. Overall, my study revealed that there were several people who had tried other Lifewave products and found a completely different physiological response with Aeon."
– Dr. Dean Clark, DC

" Bolo jasné zníženie úrovne bolesti u väčšiny účastníkov. Väčšina účastníkov taktiež pocítila zvýšenie úrovne  energie a mentálneho sústredenia. Na tejto štúdii sa zúčastnilo niekoľko ľudí, ktorí už testovali i iné LifeWave náplaste a zistili úplne odlišné fiziologické reakcie u Aeon-u."

 

link na ďalšie klinické štúdieDr. Haltiwanger - súvis medzi stresom a starnutím
Dr. Haltiwanger_ súvis medzi stresom a s[...]
PDF-Dokument [305.2 KB]

Biofotónové náplaste

 

Biofotónove náplaste - Dr. Veronika Königswieser

Tajomstvo biofotónových náplastí

Dr. Veronika Königswieser

 

Obnova a dorastenie chrupavky - spôsob lepenia

 

Glutatión - výsledky klinickej štúdie

 

Alergie - účinná a rýchla pomoc pomocou akupunktúrnych náplastí

 

100 % záruka vrátenia peňazí

Anrufen

E-Mail