7. VRÁTENIE ZÁSIELKY


7.1   30-denná záruka vrátenia peňazí

7.1.1 Ak nie je kupujúci spokojný s produktom, musí kontaktovať zákaznícky servis do 30 dní od dátumu kúpy a potom obdrží pokyny k vráteniu zásielky a pridelia mu číslo k vráteniu  zásielky (Return Merchandise Authorization Number, RMA).

7.1.2 Za nepoužité produkty, vrátené na LifeWave  bude  vrátená predajná cena vrátane dane z obratu. Nebude žiadna náhrada poštovného alebo iných nákladov, ktoré sú spojené s vrátením zásielky na LifeWave. Vzhľadom k tomu, že objednávky sú vybavované v USD, taktiež vrátenie peňazí bude v USD. *Prosím neprehliadnite: Ak nemáte dostatok produktu na spätné zaslanie ( menej ks náplastí v balíku...) považuje sa takýto produkt za spotrebovaný a za takýto produkt nebudú vrátene peniaze.

 

7.2 Vrátenie zásielky – Všeobecné informácie  (krátka verzia)


7.2.1 Väčší počet balíkov rovnakých produktov  musia byť zaslané späť v neotvorenom stave a v stave, aby mohli byť znova zaradené do predaja, s výnimkou balíka, z ktorého bol produkt vybraný.  Otvorený balík  sa taktiež zasiela na LifeWave.

7.2.2 Všetky vrátené zásielky musia byť zaslané do 30 dní od dátumu kúpy.

7.2.3 Pred zaslaním zásielky späť je potrebné si vyžiadať od zákazníckeho servisu číslo k vráteniu  zásielky (Return Merchandise Authorization Number, RMA).

7.2.4  Ak je vrátená späť prvá objednávka, potom  sa zruší registrácia  člena v obchodnom centre a všetky zarobené provízie z prvého predaja budú  zadržané.

7.2.5  Poškodený alebo chybný tovar nebude nahradený, ale vymenený a bude podrobený kontrole.

7.2.6 Registrovaný LifeWave distribútor  nemôže vrátiť predajné pomôcky ako Poster, Banner, Literatúra a CD.  

7.2.7 Ak distribútor nahlási po prvý krát objednaný tovar ako za stratený, dostane tento distribútor náhradný produkt. Ak sa tak stane po druhý krát, dostane distribútor náhradu a jeho členstvo bude vymazané.  

 

7.3 Číslo k vráteniu  zásielky (  (RMA):


Všetky produkty  k vráteniu sa musia odvolávať na  vystavené objednávky LifeWave partnera.

7.3.1 Potom môžu byť produkty zaslané na adresu , zadanú zákazníckym servisom. Balíky bez čísla na vrátenie zásielky  (RMA-Nummer) (číslo k vráteniu zásielky musí byť zreteľne viditeľné  ZVONKA na balíku), nemôžu byť prijaté a budú zaslané späť na náklady LifeWave partnera. Neplatia tu žiadne výnimky. LifeWave partner preberá všetky poštovné výdavky.

7.3.2 Balíky, ktoré boli správne zaslané, budú spracované a LifeWave partner dostane  náhradu.

 

7.4 Stiahnutie prvej objednávky


7.4.1 LifeWave partneri, ktorí pošlú späť svoju prvú objednávku, dostanú náhradu za predpokladu, že hore uvedené body splnili, a k sa vrátenie zásielky  uskutočnilo do 30 dní od dátumu kúpy. Ak dostal LifeWave partner províziu od LifeWave, táto mu bude stiahnutá z vyúčtovania.

7.4.2 Produkty budú nahradené len vtedy, keď budú vrátené v neotvorenom stave a v stave  na opätovný predaj.

7.4.3 Pri zaslaní prvej objednávky späť bude registrácia LifeWave partnera  v obchodnom centre zrušená.

7.4.4 Všetky  objemové provízie, ktoré boli už vyplatené a iné provízie budú z náhrady odpočítané.

7.4.5 Všetky zásielky s produktmi, vrátane balíkov za VOC a aj MOC musia byť vrátené v nepoškodenom- v neotvorenom stave  a v stave pre opätovné zaradenie do predaja. Načaté balíky nie sú akceptované. Náhradné produkty taktiež nebudú akceptované.  

 

7.5 Výmena:


7.5.1 Všetky produkty za účelom výmeny  musia byť zaslané  neotvorené do 90 dní od dátumu kúpy

7.5.2  . S výnimkou poškodeného alebo kazového tovaru musia byť všetky produkty zaslané neotvorené a v stave na ďalší predaj, aby mohli byť vrátené peniaze.

7.5.3 Ak už bol produkt v rámci objednávky vymenený, nemôže byť nahradený produkt  ešte raz vymenený poprípade nemôžu  byť zaň vrátené peniaze.  

 

7.6 Náhrada:

 

Náhrady budú pripísané na kreditnú kartu, ktorá bola pri kúpe použitá.  Ak táto kreditná karta už nie je platná, kontaktujte zákaznícky servis.

 

 


Anrufen

E-Mail