Sme hrdými členmi Združenia priameho predaja - Direct Selling Association (DSA)

 

 

LifeWave je hrdým členom DSA, vedúceho národného obchodného Združenia v Spojených štátoch pre spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú  tovar a služby priamo spotrebiteľom. DSA pečiatka znamená, že LifeWave prešlo prísnym  kontrolným procesom počas jedného roka, v ktorom všetky firemné marketingové materiály, zmluvy, príručky a obchodné praktiky boli kontrolované a schválené a ktoré všetky spĺňajú vysoké normy podmienené asociáciou.

 

 

S členstvom v DSA prichádza zodpovednosť. To znamená, že my, spolu s našimi členmi sme zaviazaní dodržiavať obchodné podmienky v súlade s etickým kódexom  združenia, ktoré je dnes jedným z najsilnejších samoregulačných zákonov v podnikaní. Takýto predpis vyžaduje pravdivé zverejnenie   informácií o výrobku, týkajúci sa ceny, kvality, kvantity a dostupnosti. Tiež výslovne zakazuje pyramídové úskoky, klamlivé alebo nezákonné praktiky voči spotrebiteľovi alebo nekalé náborové praktiky, skresľovanie zárobkového potenciálu alebo predaja, neprimerané vstupné náklady.

 

 

Naši členovia si môžu byť istí, že sú súčasťou spoločnosti, ktorá si  vážne stojí za svojím  záväzkom k obchodnému úsiliu a  voči spotrebiteľovi  a môžu hovoriť s istotou  o tejto skutočnosti s každým novým potencionálnym  členom.


Anrufen

E-Mail