ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - VŠEOBECNE

Ako účinkujú náplaste, keď do tela nevstupuje žiadna látka?

Ako preukázali klinické testy, LifeWave náplaste stimulujú akupunktúrne bodya tým zlepšia tok energie v tele. Nato nie sú potrebné žiadne lieky, podporné prostredky alebo ihly.   

 

Boli náplaste testované nezávislou organizáciou?
LifeWave vykonala desiatky klinických štúdií,ktoré priniesli dôkaz, že  náplaste zlepšujú zdravie a telesnú pohodu. Navštívte prosím úplný archív verejne dostupných klinických výskumných štúdii na LifeWave web stránke www.lifewave.com/research.asp.Ako dlho môžem nosiť náplaste na tele?
Náplaste je možné  mať na tele  až 12 hodín. Použitú náplasť odstráňte  a použite novú náplasť.
Kde sa umiestňujú náplaste pre získanie optimálnych výsledkov?
Pre každý typ náplaste sú doporučené umiestnenia, ktoré nájdete v príbalovej brožúre spolu s detailným popisom návodu na použitie.
Musí byť ten, kto chce používať náplaste odborníkom na akupunktúru, akupresúru alebo homeopatiu?
Nie, môžete účinne používať náplaste, a to podľa pokynov v návode a na LifeWave -  tréningových web stránkach (www.LifeWaveTraining.com)
Čo obsahujú náplaste?
Náplaste obsahujú patentovanú kombináciu amínokyselín, vody, kyslíka a prírodných organických zlúčenín. Žiadna z týchto látok  na náplasti nepreniká do tela. 
Koľko rokov musí mať ten, kto môže používať LifeWave náplaste?

 Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa veku ľudí, používajúcich LifeWave náplaste.


Čo ak som v lekárskej starostlivosti?

Vždy doporučujeme, aby ľudia v lekárskej starostlivosti sa poradili so svojim ošetrujúcim lekárom pred nosením náplastí.  Nikdy sme nemali žiaden prípad, v ktorom by mohlo byť ohrozené zdravie, ale vždy  to dáva zmysel, konzultovať nosenie náplastí najskôr s lekárom.

Aká je trvanlivosť náplastí?

Na každom balení je dátum expirácie. Sme veľmi opatrní pri vystavovaní tohoto dátumu, takže produkt bude ľahko plne funkčný až do dátumu expirácie.Aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, skladujte náplaste na chladnom a suchom mieste.

Dôležité upozornenie: Neprenášajte náplaste v tesnej blízkosti tela, lebo telesným teplom ( energetickým poľom ľudského tela) dôjde k ich aktivácii a k následnému znehodnoteniu. Doporučuje sa nosiť ich v samostatnej taške alebo v kovovej krabičke.Nevystavujte náplaste slnečnému žiareniu a vysokej teplote a neponechávajte ich v blízkosti mikrovlnky.

Je bezpečné lepiť náplaste, ak užívam lieky?

Vždy doporučujeme, aby ľudia v lekárskej starostlivosti sa poradili so svojim ošetrujúcim lekárom pred nosením náplastí.  Nikdy sme nemali žiaden prípad, v ktorom by mohlo byť ohrozené zdravie, ale vždy  to dáva zmysel, konzultovať nosenie náplastí najskôr s lekárom. 


Môžem nosiť náplaste s kardiostimulátorom?

Vždy doporučujeme, aby ľudia v lekárskej starostlivosti sa poradili so svojim ošetrujúcim lekárom pred nosením náplastí.  Nikdy sme nemali žiaden prípad, v ktorom by mohlo byť ohrozené zdravie, ale vždy  to dáva zmysel, konzultovať nosenie náplastí najskôr s lekárom. 


Čo ak náplaste nebudú držať nalepené na pokožke?
Náplaste môžete lepšie prichytiť jednoducho prekrytím náplaste leukoplastom. 

 Sú produkty schválené ?

Produkty Lifewave neboli podľa platných predpisov schválené ako liečivo.Boli zaradené do skupiny zdravotná pomôcka triedy I/Class I tzn. že nie sú určené pre diagnostiku, liečenie alebo predchádzaniu chorôb. Sú certifikované EU certifikát Únie.
Ich účinok na naše zdravie spočíva v odstránení toxických látok z organizmu a naštartovaní ozdravných procesov v tele. V tom sa líšia od klasického lieku.


 

Prečo je tak dôležité , aby sme pili dostatok vody?

Nedostatočná hydratácia  znižuje účinky náplastí a spôsobuje hromadenie toxínov v tele  a tým vznik nepríjemných prejavov detoxikácie. Vždy je nutné veľa piť, aby sa uvolnené toxíny mohli vylúčiť z tela obličkami. Dostatočnú hydratáciu spoznáte aj podľa farby moču, je potrebné, aby jeho farba bola ľahko zafarbená do žlta.

 

Príklad: na 10 kg našej váhy je potrebné vypiť 0,3 litra čistej vody. ( nesýtená, najlepšie pramenitá voda). tj. 80 kg vážiaci človek má vypiť 2,4 litra vody.

 

Nedostatok vody v tkanivách znižuje aj účinky náplaste ICEWAVE - na bolesť. V takom prípade je potrebné vypiť 1/2 až 1 liter vody a počkať s nalepením náplaste 20 - 30 minút.

Účinky náplastí sa znižujú i konzumáciou alkoholu!IceWave, Y - Age Aeon,   Energy Enhancer

SILENT NIGHTS,  SP6 Complete