Detoxikácia organizmuZostaňme dlhodobo zdravíŠkodlivé látky, toxíny sú súčasťou nášho každodenného života. Prijímame ich prostredníctvom potravín, vody  a vzduchu. Výskum ukazuje, že chemické cudzorodé látky sa nachádzajú v tele skoro  u 100 percent obyvateľstva. Ako sa môžeme proti tomu chrániť?  A je vôbec nejaká ochrana možná? 
Odpoveď na druhú otázku je jednoznačne "áno"

Keď sa v našom tele nazhromaždia toxíny, oslabí sa obranyschopnosť organizmu a môže postupne dôjsť k chemickej karcinogenéze (vývoj rakoviny). To znamená, že vďaka chemickým  cudzorodým látkam , ktoré sa nahromadia v našom tele, môžu tieto spustiť karcinogénne ochorenie. Faktom je , že skutočne sa tomu sotva môžeme vyhnúť. 

 

Ak chceme dlhodobo zostať zdraví, musíme nášmu telu pomôcť zbaviť sa škodlivých látok a toxínov.

 

Odstránenie toxických a škodlivých látok z tela

    pomocou unikátnej  technológie LifeWave.Hoci v ľudskom organizme fungujú mechanizmy samočistenia, postupne zlyhávajú a nedokážu priebežne odstraňovať z tela odpad. Ten sa ukladá v jednotlivých orgánoch a bunkách. Imunitný systém je preťažený - vzniká množstvo zdravotných problémov.Lifewave náplaste

LifeWave náplaste komunikujú s telom. Nazýva sa to rezonančný transfer energie. Do tela nevstupuje žiadna látka.
Sú bezpečné. Všetky materiály, ktoré sú nanesené na LifeWave náplastiach sú zapečatené fóliou a sú uvedené na zozname FDA (Food and Drug Administration) pod 21 CFR.
LifeWave  boli  testované v mnohých klinických štúdiach jednými z najlepších výskumných pracovníkov.
Z dlhodobého hľadiska ( po vykonaní detoxikácie ) vo všeobecnosti nosenie náplastí každý druhý deň má najlepšie účinky.
LEPTE a ZAŽITE!

Gerhard Neumann

Pre účinnú a pohodlnú detoxikáciu o d p o r ú č a m e  kombináciu týchto 4 druhov náplastí:

Y - Age Aeon, Y - Age Glutathione, Y - Age Carnosine, Energy

Je možné si zvoliť  medzi pomalou detoxikáciou ( doba trvania ca 3 mesiace) a medzi rýchlou detoxikáciou ( 6-8 týždňov). 

 

D o p o r u č u j e m e pred začatím detoxikácie

lepiť  5 dní - ENERGY Enhancer, aby  sme 

posilnili činnosť vnútorných orgánov.

Praktický návod na lepenie náplastí, keď chceme zbaviť naše telo toxických látok, vrátane ťažkých kovov.
Možnosti lepenia - Detoxikácia.pdf
PDF-Dokument [400.7 KB]